Aer Beatha Ltd logotype

Innovativ Astmabehandling

Astma och andra respiratoriska sjukdomar blir allt vanligare

Aerosolteknik

Aer Beathas regulatorteknologi har utvecklats för att de miljöfarliga hydrofluoroalkanerna ska kunna ersättas med koldioxid som bärgas vid inhalering av läkemedelsaerosoler. Regulatorsystemet kan emellertid med fördel också utnyttjas för icke farmaceutiska applikationer.

Tillämpningarna finns inom såväl industri som hushåll och från den senare kategorin kan nämnas sprayer för personlig vård och för insektsbekämpning. Drivgaser för dessa tillämpningar är ofta brandfarliga och flyktiga organiska ämnen som således ersätts med koldioxid.

Aer Beathas regulatorteknologi bygger på ett tvåkammarsystem med en hög- och en lågtryckskammare kopplade via en regulator. Regulatorn fyller på lågtryckskammaren allt eftersom koldioxiden används. Systemet löser problemet med tryckfall i komprimerade gassprayer och är dessutom konstruerat för påfyllning och återanvändning.

Produktionstekniskt elimineras lagringstankar och påfyllningslinjer för brandfarliga drivgaser och därmed också explosionsriskerna vid hantering och lagring.

Beställ
Aer Beatha Ltd Logotype
Telefon: +46-701 75 72 98
Telefon: +44-7967 78 60 64

E-post: michael.friel@aerbeatha.com

ADRESS:
341 Willoughby House Barbican
London
EC2Y8BL
United Kingdom
Producerad av