Astma och andra respiratoriska sjukdomar blir allt vanligare

Astma och andra respiratoriska sjukdomar blir allt vanligare. Inte minst hos barn och äldre är behovet av enkla och tillförlitliga andningshjälpmedel stort.

Aer Beatha AB är ett kunskapsföretag inom området respirationshjälpmedel. Företaget utvecklar produkter där användarvänlighet, högt läkemedelsutbyte och miljöhänsyn står i fokus.

  Se mer om våra produkter på Youtube

Om Aer Beatha LTD

Företaget drivs av Michael Friel som är filosofie doktor i kemi och klinisk apotekare. I sin yrkesroll har han inte bara sett behovet av förbättrade respirationshjälpmedel, utan också insett hur dessa kan utformas för att bättre passa patienternas behov.