Aer Beatha Ltd logotype

Innovativ Astmabehandling

Astma och andra respiratoriska sjukdomar blir allt vanligare

Enkla och tillförlitliga andnings­hjälpmedel

Astma och andra respiratoriska sjukdomar blir allt vanligare. Inte minst hos barn och äldre är behovet av enkla och tillförlitliga andningshjälpmedel stort.

Aer Beatha AB är ett kunskapsföretag inom området respirationshjälpmedel. Företaget utvecklar produkter där användarvänlighet, högt läkemedelsutbyte och miljöhänsyn står i fokus.

Om Aer Beatha LTD

Företaget drivs av Michael Friel som är teknisk doktor i kemi och klinisk apotekare. I sin yrkesroll har han inte bara sett behovet av förbättrade respirationshjälpmedel, utan också insett hur dessa kan utformas för att bättre passa patienternas behov.

Aer Beatha Ltd Logotype
Telefon: +46-701 75 72 98
Telefon: +44-7967 78 60 64

E-post: michael.friel@aerbeatha.com

ADRESS:
341 Willoughby House Barbican
London
EC2Y8BL
United Kingdom
Producerad av