Om Aer Beatha LTD

Företaget drivs av Michael Friel som är teknisk doktor i kemi och klinisk apotekare. I sin yrkesroll har han inte bara sett behovet av förbättrade respirationshjälpmedel, utan också insett hur dessa kan utformas för att bättre passa patienternas behov.